Migrants- Agiassos

 

Family Name: Psirdelli   
Name: Sophia 
Life:    1906- 1996
Father's Name: Dimitrios (Agiassos)
Mother's Name:   Mersini (Agiassos)
Adopted Father's Name: Mihail Maistrellis
Adopted Mother's Name: Eugenia
Siblings:  Vasiliki, Maria, Prokopios, Vasilios
Year of Arrival in Australia: 1950
Sponsor:    Savvas Pergamalis (her brother-in-law)
Married:  Nikolaos Vergamalis (Agiassos) 
Children:  Panagiotis, Mihail, Eleni 
Livelihood:  Factory Hand- Sergrants Pies
Year of Return to Greece:  1958
City of Residence: Agiassos, Lesvos, Greece

 

Above: With her husband, Nikolaos, and children, Eleni and Mihail. 

Above Right: With Kleoniki Savvas. 

 

Above: Picnic in the Domain, Sydney. In the back row are: Grigorios Marinos, herself, Keoniki Savva. Hariklia Savva, Grigorios Marinos, Eleni Vergamali, Eleftheria Glezelli, Maria and Panagiotis Hatziapostolou, Maria Savva and Mihail Vergamalis. In the front row are: Georgios Savvas, Hippocrates Demirgellis and Stavros Maloukis.

Above Right: With her daughter, Eleni.