Migrants- Sykamina (Skala)

 

Family Name: Korletini
Name: Haroula
Year of Birth:      1958
Father's Name: Efstratios (Skala Sykamina)
Mother's Name:   Emelia Argyriou (Skala Sykamina) 
Siblings:  Stella
Year of Arrival in Australia: 1972
Married:  Ioannis Karanikolas (Skala Sykamina)
Children:  Fotios, Emelia 
City of Residence: Melbourne, Australia

  

Above: With my husband, Ioannis.

Above Right: My father, Efstratios, with my husband, Ioannis, and our son, Fotios.

 

Above: With my daughter, Emelia.

Above Right: With my cousin, Stella Argyriou.

 

Above: With Ioannis Grigoriou, Koula Grigoriou and my cousin, Panagiotis Dandoulis.

Above Right: On an excursion to Sydney. L-R: Niki Tsakou, Toula Argyriou, Stavroula Dandouli, myself and unknown.