Migrants- Filia

 

Family Name: Contelli
Name: Ipsipili  
Life:  1934- 1990
Father's Name: Stylianos (Tsakrani, Asia Minor) 
Mother's Name:   Melpomeni Aliveris (Filia) 
Siblings:  Ralou (Kougiou), Dimitra (Kioulafi), Maria (Ntais), Georgia (Kondila), Panagiotis
Year of Arrivalin Australia: 1966
Sponsor:    Vasilia and Dimitrios Alvanos  
Married: Panagiotis Vaxevanis (Skala Kalloni) 
Children:  Emelia (Militsa), Stella 
City of Residence: Sydney 
Livelihood: Dressmaker 

  

Above: A portrait.

Above Middle: With her husband and daughter, Militsa.

Above Right: With a neighbour (right) and her daughter, Militsa.