Migrants- Plomari

 

Family Name: Moutzouri
Name: Anastasia     
Year of Birth:
1920
Father's Name: Grigorios (Plomari)   
Mother's Name:   Pelagia Maistrelli (Plomari) 
Siblings:  Irini (Frantzoglou), Ioannis, Maria, Panagiotis, Sophia (Raftelli), Dimitrios, Ekaterina (Protonotarios) 
Year of Arrival in New Zealand: 1949
Sponsor:    Ioannis Moutzouris (my brother)  
Married: Nikolaos Sideris (Mylos) 
Children:  Zoe, Pelagia, Christina, Ioanna   
City of Residence: Ashburton and Wellington, New Zealand 
Livelihood: Small Business- Fish and Chips Shop (Ashburton)

 

 

Above: My mother, Pelagia, with my brother, Dimitrios. 

Above Right: A portrait. 

 

Above: With my husband, Nikolaos, and our children, Zoe and Pelagia. 

Above Right: With my husband, Nikolaos, and our children, Zoe, Ioanna, Pelagia and Christina. 

 

Above: With my koubara, Giasemi Aspro(loupou). 

Above Right: With my niece, Pelagia Frantzoglou. 

 

Above: Outside our family home in Ashburton. L-R: my daughter, Pelagia; my sister-in-law, Zoe and her daughter, Pelagia; my brother, Panagiotis; my niece, Ekaterina; my sister-in-law, Anastasia Sideris; my daughter, Zoe; my husband, Nikolaos; my daughter, Christina; and my brother-in-law, Emmanouil Sideris. 

Above Right: With my husband, Nikolaos, and our grandchildren, Anastasia and Ioannis.