Villages- Stravros

 1. Eleni Agiaparaskevotou (Sydney, Australia)
 2. Irini Agiaparaskevotou (Sydney, Australia)
 3. Aristides Chrisis (Sydney, Australia)
 4. Dimitra Chrisi (Syndey, Australia)
 5. Ekaterina Gianellou (Sydney, Australia)
 6. Maria Gianellou (Sydney, Australia)
 7. Vasilios Kagaras (Sydney, Australia)
 8. Ioannis Kagaras (Sydney, Australia)
 9. Mihail Kaptanos (Sydney, Australia)
 10. Evangelia Keramidiari (Sydney, Australia)
 11. Nikolaos Laskaris (Sydney, Australia)
 12. Nikolaos (Neoklis) Laskaris (Sydney, Australia)
 13. Eleftherios Laskaris (Sydney, Australia)
 14. Sophia Laskari (Sydney, Australia)
 15. Maria Laskari (Sydney, Australia)
 16. Grigorios Maistrellis (Sydney, Australia)
 17. Efstratios Paradisis (Sydney, Australia)
 18. Nikolaos Paradisis (Sydney, Australia)
 19. Panagiotis Paradisis (Sydney, Australia)
 20. Georgia Psomadelli (Sydney, Australia)
 21. Efstratios Psomadellis (Syndey, Australia)
 22. Vana Simou (Sydney, Australia)
 23. Myrsini Soulakelli (Sydney, Australia)
 24. Efstratia Vrani (Sydney, Australia)