Villages- Mesotopos

 1. Efstratios Doudonis (Sydney, Australia--> Podaras-Mesotopos, Lesvos)
 2. Efthalia Georgelli (Sydney, Australia--> Athens, Greece)
 3. Eleni Iosifelli (Sydney, Australia--> Athens, Greece)
 4. Minas Iosifellis (Sydney, Australia--> Mesotopos, Lesvos, Greece)
 5. Ignatios Konstandidellis (Sydney, Australia--> Mesotopos, Lesvos, Greece)
 6. Eleni Mihalidou (Sydney, Australia--> Mesotopos, Lesvos, Greece)
 7. Niki Psara (Sydney, Australia)
 8. Panagiota Sarantidou (Sydney, Australia-->Mesotopos, Lesvos, Greece)
 9. Angela Vaklatzi (Sydney, Australia--> Mesotopos, Lesvos, Greece)
 10. Andonios Vlahos (Sydney, Australia)
 11. Vasilios Vasilas (Sydney, Australia--> Athens, Greece)
 12. Efstratia Vasila (Sydney, Australia--> Athens, Greece)
 13. Mihail Vasilas (Sydney, Australia)