Migrants- Agiassos

Surname: Tzani 
Name: Maria
Year of Birth:  1955
Father's Name: Prokopios 
Mother's Name:   Evangelia Hatzistavrou (Agiassos)
Sibling:  Vasilios 
Year of Arrival in Australia:    1963
Sponsor:    Prokopios Tzanis (Agiassos) 
Married:  Dimitrios Axiomakaros (Agiassos) 
Children:  Paraschos (Perry), Prokopios, Kozini (Connie), Evangelia 
City of Residence: Sydney
Livelihood:  Shop Assistant

 

Above: With my maternal grandmother, Marigo Hatzistavrou, and my brother, Vasilios. 

Above Right: My parents, Prokopios and Evangelia. 

 

Above: With my husband, Dimitrios. 

Above Right: Thessaloniki. With my children, Perry, Prokopios and Connie. 

 

Above: My family; with my husband, Dimitrios, and our children, Evangelia, Prokopis, Connie and Perry. 

Above Right: With my daughters, Evangelia and Connie- who is holding her son, Dimitrios. 

 

Above: With my husband, Dimitrios. 

Above Right: As godmother to my nephew, Prokopios.