Migrants- Plomari

 

Family Name: Giamougianni 
Name: Irini 
Life:  1923-2009
Father's Name: Georgios (Plomari)
Mother's Name:   Despina Giannoulelli (Plomari)
Siblings:  Parthenopi (Tsirigoti)
Year of Arrival in Australia: 1962
Sponsor:    Parthenopi Tsirigoti (her sister)
Married:  Georgios Karvounis (Plomari)
Children:  Despina, Chrysa, Parthenopi, Petros, Grigorios, Maria
City of Residence: Sydney, Australia

 

Above: With her father, Georgios, stepmother, Marigo, and sister, Parthenopi.

Above Right: With her father, Georgios.

 

Above: With her husband, Georgios, and their children, Petros, Parthenopi, Maria, Chrysa and Grigorios.

Above Right: With her husband, Georgios.

  

Above: A portrait.

Above Right: With her husband, georgios, and their children, Poppy, Petros, Chrysa and Maria.

 

Above: At her grand-daughter, Irini's birthday. L-R: her grandson, Ioannis Armenakas; her daughter, Chrysa; her grand-daughter, Irini; herself; her husband, Georgios; and her son-in-law, Panagiotis Armenakas.

Above Right: Holidaying in Plomari with her husband, Georgios.