Villages- Antissa

 1. Dimitrios Athanasiou (Sydney, Australia)
 2. Panagiotis Dalgitis (Sydney, Australia)
 3. Panagiotis Douroudis (Sydney, Australia)
 4. Grigorios Douroudis (Sydney, Australia)
 5. Panagiotis Ersetelos (Sydney, Australia)
 6. Dimitra Iordanou (Sydney, Australia)
 7. Maria Kaidoni (Wellington, New Zealand)
 8. Pandelis Kalatzoudas (Sydney, Australia)
 9. Nikolaos Kalatzoudas (Sydney, Australia)
 10. Dimitrios Kalfas (Sydney, Australia--> Antissa, Lesvos, Australia)
 11. Dimitrios Kapetanellis (Sydney, Australia)
 12. Maritsa Katehou (Sydney, Australia)
 13. Nikolaos Katehos (Sydney, Australia)
 14. Maria Katehou (Sydney, Australia)
 15. Dimitrios Kongellis (Sydney, Australia)
 16. Garoufali Kongellis (Sydney, Australia)
 17. Ioannis Krallis (Sydney, Australia)
 18. Vasilios Krallis (Sydney, Australia)
 19. Kostantina Kyriakelli (Sydney Australia)
 20. Loukritia Lazari (Sydney, Australia)
 21. Mihail Leontios (Sydney, Australia)
 22. Christina Leontiou (Sydney, Australia)
 23. Despina Leontiou (Sydney, Australia)
 24. Myrsini Leontiou (Sydney, Australia)
 25. Ioannis Leontios (Sydney, Australia)
 26. Irini Loukadelli (Sydney, Australia)
 27. Georgios Loukadellis (Sydney, Australia)
 28. Efstratios Loukadellis (Sydney, Australia)
 29. Zafiris Loukis (Wellington, New Zealand)
 30. Panagiotis Loukis (Sydney, Australia)
 31. Zographia Manola (Wellington, New Zealand)
 32. Konstantinos Marangos (Sydney, Australia)
 33. Evangelos Mantzouranis (Sydney, Australia)
 34. Myrsini Mavrofora (Sydney, Australia)
 35. Mihail Mavroforas (Sydney, Australia)
 36. Eleni Mavrofora (Sydney, Australia)
 37. Georgios Meloukas (Sydney, Australia)
 38. Stylianos Nerantzos (Sydney, Australia)
 39. Andonios Papadellis (Sydney, Australia)
 40. Dimitrios Parmagos (Sydney, Australia)
 41. Anastasios Peramas (Wollongong, New South Wales, Australia)
 42. Andonios Peristeris (Sydney, Australia)
 43. Konstantinos Pothitos (Melbourne, Australia)
 44. Aspasia Samara (Sydney, Australia)
 45. Angeliki Savva (Sydney, Australia)
 46. Styliani (Stella) Stavrinou (Syndey, Australia)
 47. Eleni Tefa (Sydney, Australia)
 48. Theodoros Varoufis (Sydney, Australia)
 49. Stylianos Varoufis (Sydney, Australia)
 50. Iordanis Varoufis (Sydney, Australia)
 51. Christina Volelli (Sydney, Australia)
 52. Maria Vouyouka (Wellington, New Zealand)
 53. Garoufali Vouyouka (Sydney, Australia)
 54. Efstratia Zafirelli (Wollongong, New South Wales, Australia) 
 55. Kleoniki Zevlikari (Sydney, Australia)
 56. Moshanthi (Mosha) Zorotheou (Sydney, Australia)