Migrants- Stavros

 

Family Name: Kaptanos 
Name:  Mihail 
Year of Birth:  1940
Father' Name: Lazaros
Mother's Name:    Mersina Sipita
 Siblings:    Vasilia (Eurypidou), Maria (Kakogianni), Eleni (Esvista), Aristides

Year of Arrival in Australia:

1966
Sponsor:      Panagiotis Macaronis (Stavros)
Married:       Anastasia Boloukou (Argos)
Children: Mersina Raphaela 
City of Residence: Sydney, Australia
 Livelihood:   State Railways

 

Above: A portrait of my paternal grandfather, Mihalis Kaptanos.

Above Right: My parents, Lazaros and Maria (Sitira), outside our house. 

 

Above: At Agios Tharaponta's Festival, 1950. First from the left is me and third is my late second cousin, Eustratios Soulakelis.
 
Above Right: At Efstratios Koulouris' kafeneio at Abeliko, 1958. From left, we are: myself, Andonis Simos, Eustratios Karlagiannis, Eustratios Koulouris (nephew of the kafeneio's owner, Eustratios Veloutzos and Grigoris Gerakellis.
 
 
Above: With my wife, Anastasia (Bouloukos) and daughter, Mersina Raphaela, outside Agios Nikolaos.