Migrants- Kalloni

  1. Dimitrios Alvanos (Sydney, Australia)
  2. Mihail Alvanos (Sydney, Australia)
  3. Dimitrios Doukakaros (Melbourne, Australia)
  4. Olga Simeon (Newcastle, New South Wales, Australia)
  5. Theodoros Voumvellis (Sydney, New South Wales, Australia)
  6. Marianthi Voumvelli (Sydney, New South Wales, Australia)
  7. Mihail Yialas (Sydney, Australia)

       8. from Skala Kalloni, Panagiotis Vaxevanis (Sydney, Australia)