Migrants- Agiassos

 

Surname: Iatrou 
Name: Myrsa 
Year of Birth:  1943
Father's Name: Anastasios (Agiassos)
Mother's Name:   Elli Karageorgiou (Agiassos) 
Siblings: Eleni (Papani), Grigoria (Panagi) 
Year of Arrival in Australia: 1964
Sponsor:    Themistocles Papadakis (my fiance at the time) 
Married: Themistocles Papadakis (Agiassos) 
Children:  Ioannis, Anastasios, Elias 
City of Residence: Sydney
Livelihood: Small Business- Hardware shop

  

Above: With my mother, Elli, who is holding my sister, Eleni.
Above Right: My father, Anastasios, during his National Service.
  
Above: Apokries Carnavale.From left, we are: Erifili Koumleli, Kladogeni, myself, Irini Kladogeni, Myrsini Paraskevopoulou and Efstratios Paraskevopoulos. Circa 1959.
Above Right:  At Kaboudi on a Sunday walk. From left, we are: Vasilia Karatza, Maria Kalale, myself, Eleni Marinou, Eleni Iatrou (my sister) and Christina Koromila. Circa 1963.
  
Above: With co-workers from Tsingo’s factory on May Day. From left, we are: Vasilia Priniti, myself, Ekaterina Karetou, Georgios Malakelis, Toula hatzinikolaou, Eleni Iatrou (my sister), Christina Liakatou, and Giasemi Pashalia.
Above Right: With my sisters, Eleni and Grigoria, and our mother, Elli. This photograph was taken on the day I was leaving for Australia.
  
Above: Piraeus, 1964. Migrating to Australia with horiani Vasilios and Toula Rougelli (nee: Hatzinikolaou)- and their son, Efstratios. I am second from the right.
Above Right: With my husband, Themistocles Papadakis.