Migrants- Paleohori

 

Family Name: Tsimnadis
Name: Mihail    
Life:    1909- 1988
Father's Name: Apostolos (Paleohori)  
Mother's Name:   Mylto Michales (Paleohori) 
Siblings:  Thomas, Amerisouda, Panagiotis, Ioannis, Maria  
Year of Arrival in Australia: 1975
Sponsor:    Apostolos Tsimnadis (his son) 
Married:  Hionia Mavragani -(Paleohori)
Children:  Apostolos, Paroula
City of Residence: Sydney, Australia
 

 

Above:Two photographs taken at his son Apstolos' wedding. On the Left, he is with his wife, Hionia, while on the Right, he is with: his wife, Hionia; son, Apostolos and his daughter-in-law, Eleni; and his daughter, Paroula. 

Above: At a family occasion.