Migrants- Eressos

 

Family Name: Tzortzis 
Name: Panagiota 
Life:  1958- 2001
Father' Name: Sarandis (Eressos)
Mother's Name:   Sappho Stefanou (Eressos)
Year of Arrival in Australia: 1970
Sponsor: Stavros Stefanou (her uncle)
Married:  Grigorios Douroudis (Antissa)
Children: Anna, Panagiotis 
City of Residence: Sydney, Australia

 

 Above: Her father, Sarandis.

Above Right: With her father, Sarandis.

 

Above: At her engagement, with her fiance, Grigorios Douroudis, and her father, Sarandis.

Above Right: On her wedding day, with her husband, Grigorios.

 

Above: Dancing with her husband, Grigorios, The couple on the right are Aspasia and Panagiotis Dalgitis.

Above Right: With her husband, Grigorios.