Villages- Napi

 1. Paraskevas Doukas (Boston Massachusetts, United States of America--> Napi, Lesvos, Greece)
 2. Ioannis Doukas (Geelong, Victoria, Australia--> Napi, Lesvos, Greece)
 3. Mihail Hatzistefanis (Sydney, Australia)
 4. Anastasia Irakleous (Sydney, Australia)
 5. Georgios Kapetanas (Melbourne, Australia)
 6. Efthalia Karageorgiou (Melbourne, Australia)
 7. Chrystoforos Karageorgiou (Melbourne, Australia)
 8. Andonios Patsellis (Melbourne, Australia
 9. Theologos Sevastos (Melbourne, Australia)
 10. Efstratia Sofla (Geelong, Victoria, Australia--> Napi, Lesvos, Greece)
 11. Georgios Vagas (Melbourne, Australia)
 12. Adrianna Zafiriou (Melbourne, Australia)