Migrants- Plomari

 

Family Name: Trantallis 
Name: Ioannis 
Life: 
????- 1974
Father's Name: Doukas (Plomari) 
Mother's Name:   Pelagia (Plomari)  
Siblings:  Panagiotis, Dimitrios, Georgios, Emmanouil, Nikolaos, Irini (one unknown)
Year of Arrival in Australia: 1961
Sponsor:    Doukas, Dimitrios, Efstratios Trantallis (his sons) 
Married: Amerisouda Pitsiladi (Plomari) 
Children:  Doukas, Dimitrios, Efstratios
City of Residence: Sydney, Australia 

 

 

Above: In his kafeneio in Plomari. Ioannis is on the right. 

Above Right: With family. Standing from left are: Ioannis himself, Georgia Trantallis, Maria Trantallis, Ioannis Trantallis, Mersina and Mersina Trantallis and his wife, Amerisouda. Seated are Doukas P. Trantallis, and, Peter, Lyn, Mary and Christos Trantallis.   

Above: With family. L-R: his wife, Amerisouda; his son, Dimitrios; Ioannis himself with his grandson, Giorgos; Victoria; his son, Efstratios and his wife, Irini; his grandchildren Pauline (Pelagia) and Ioannis; his daughter-in-law, Maria and his son Douka.