Migrants- Agiassos

 

Family Name: Grimanelli 
Name: Maria 
Life:  1912-1989
Father' Name: Panagiotis (Agiassos)
Mother's Name:   Theodora Tsoupi (Agiassos)
Siblings:  Evlotina (Kalfagianni), Chrysoula (Koliva), Grigoria, Amerisouda (Hatziravdelli), Dimitra (Hassapi) 
Year of Arrival in Australia: 1967
Sponsor: Anna Georgandi (her daughter)
Married:  Ioannis G. Vetsikas (Agiassos)
Children: Pericles, Georgios, Mihail, Ioanna, Evlotina, Panagiota
City of Residence: Sydney, Australia

  

Above: With her husband, Ioannis.
Above Right: With her husband, Ioannis, and her daughter, Konstantina, who is holding her daughter, Margarita, and her son, Mihalis, who is holding his daughter, Maria.
 
Above: With her husband, Ioannis, who is holding their grand-daughter, Margarita; she is holding her grand-daughter, Victoria. In the front row is their grandchild, Grigorios.