Migrants- Vatousa

Family Name:           Apostola

Name:                        Sophia

Year of Birth:            1935

Father's Name:         Anestis

Mother's Name:        Erifili (Marelelli) 

Siblings:                     Stavros, Sophia, Doukas, Giorgos, Ourania

                                     (Xenakis), Anastasia(Patesto), Symeon,

                                      Ekaterini (Nerantzos)  

Year of Arrival            1956

in Australia:

Sponsor:                    With family

Married:                      Kostas Kambounias (Vatousa)

Children:                    Erifili, Dora, Panagiotis

City of Residence:   Sydney

  

Above Left: My parents, Anestis and Erifili (Marelellis).

Above Right:: My father, Anestis, really enjoyed hunting. Here, he is at the Argelia area of our village,

where he used to take the family's sheep.

 

Above: At the Church of the Taxiarhi, Perivoli. From left, we are: Ralio (Manolios), Myself, Elpiniki (Gninellis)

and my first cousin, Georgia (Manoukos).