Villages- Paleokipos

 1. Neoklis Bloukos (Ayr, Queensland, Australia--> Paleokipos, Lesvos, Greece...and returned again to Australia)
 2. Eleni Bloukou (Ayr, Queensland, Australia--> Paleokipos, Lesvos, Greece...and returned again to Australia)
 3. Amanthia Bloukou (Sydney, Australia)
 4. Sophia Hatziralli (Sydney, Australia)
 5. Panagiotis Karpouzis (Sydney, Australia)
 6. Nikolaos Koukaris (Sydney, Australia)
 7. Georgios Mistignotis (Sydney--> Central Coast, New South Wales, Australia)
 8. Marina Mistignotou (Sydney--> Central Coast, New South Wales, Australia)
 9. Maria Roditou (Ayr, Queensland, Australia--> Paleokipos, Lesvos, Greece)
 10. Konstantinos Rougos (Melbourne, Australia)
 11. Eleni Rougou (Sydney, Australia)
 12. Ermolaos Sentas (Sydney, Australia)
 13. Myrto (Mili) Senta (Sydney, Australia) 
 14. Konitsa Tzani (Sydney--> Central Coast, New South Wales, Australia)